DVD Üretimi

DVD Üretimi

DVD (Digital Versalite Disc) 21. yüzyılın teknolojisidir. DVD 4.7 gb veya 8.5 gb kapasite ile kullanıcılara daha fazla ses ve bilgiyi bir DVD'de saklama kapasitesi sunmaktadır. DVD insanlara bir diskte aynı anda program ve resim bulundurma imkanı sunmuştur. Ayrıca DVD insanların filmleri mükemmel görüntü kalitesi ve ses sistemleriyle seyretmelerine imkan tanımıştır.

Firmamızın üretebildiği DVD formatları,
  • DVD-5- single layer, bir taraflı disk, kapasitesi 4.7 GB - 133 dakika
  • DVD-9- double layer, bir taraflı disk, kapasitesi 8.4 GB - 240 dakika
  • DVD-10 double side single layer, iki taraflı disk 9.4 GB - 266 dakika

Firmamız günde 20.000 adet DVD 5 VEYA DVD 9 üretmektedir. Bütün üretimlerimiz özenli bir şekilde kalite kontrolden geçmekte, verimlilikleri ve yenilikleri birleştirerek sektöre yeni çözümler üretmektedir.

DVD iki adet 0.6mm CD'nin birbirine yapıştırılmasıyla üretilmektedir.

DVD'nin üretim biçimi de CD'ninkine benzer. CD ile DVD arasındaki en temel farklılık CD'nin 1.2 mm kalınlığında tek bir diskten, DVD'nin ise 0,6 mm kalınlığında birbirine yapıştırılmış iki ayrı diskten oluşuyor olmasıdır. Bu zorunluluk optik sınırlamaların getirdiği bir zorunluluktur. CD'de 700 MB kapasite söz konusudur, oysa DVD'lerde bir katmanda 4.7 GB kapasite vardır. Ayni alana yaklaşık 8 kat daha fazla bilgi (pit) kaydetmek için yapılacak en mantıklı değişiklik "pit" denilen izlerin ebadını küçültmektir. Ancak "pit"leri küçültünce de bu sefer bunları okuyabilmek için kullanılan lazer ışığının dalga boyunu küçültmek gerekecektir. Dalga boyu küçülen lazer ışığının polycarbonat içerisinde 1.2 mm'lik yolu kat ederken (giden ve dönen ışıkta) saçılması okumanın hatalı olmasına neden olacaktır. Öyleyse yansıtıcı tabakayı 1.2 mm uzağa koymak yerine, ışığın saçılmadan gideceği ve yansıyacağı mesafe olan 0,6 mm'ye koymak en akıllıca çözümdür. Bu yüzden DVD üretirken iki ayrı 0,6 mm'lik disk üretilir, alttaki diskin arkasına yansıtıcı olarak alüminyum kaplanır ve diğer 0,6 mm'lik disk bunun üzerine yapıştırılır. Eğer DVD-5 üretiliyorsa üstteki ikinci parçanın malzemeyi kalınlaştırmaktan başka hiç bir işlevi yoktur. Ama eğer üretilen DVD-9 ise ki bilindiği üzere DVD-9'lar çift katmanlı ve disklerdir. Alttaki disk farklı üstteki disk farklı stamperlerden üretilir ve alttakine 0,10 nm kalınlığında saf gümüş kaplanırken üstteki diske CD'de olduğu gibi 60 nm kalınlığında alüminyum kaplanır. Böylece kullanılan birinci lazer ışığı alttaki yarı geçirgen tabakayı etkilenmeden geçip üst tabakadaki bilgiyi okurken, ikinci lazer ışığı alttaki tabakadan yansımakta ve dolayısı ile alt diskteki bilgiyi okumaktadır.

Piyasaya yeni girmekte olan Blue-ray Disc (BD)lerde ise durum daha da hassastır. Tek katmanda yaklaşık 27 GB olan kapasiteden dolayı lazer ışığının dalga boyu iyice kısaltılmış, artık kırmızı ışıktan mavi ışığa doğru geçilmiştir. Dolayısı ile okuma yüzeyini 0,6 mm derine koyamayız, uygun yükseklik 0,1 mm'dir. Bu yüzden BD üretiminde alt diskin kalınlığı 0,1 mm iken üstteki diskin kalınlığı 1,1 mm olmak durumundadır.

CD'de laklama, DVD'de ise yapıştırma işleminden sonraki süreç birbirine paralel devam eder; artık sistem içerisinde yer alan ve çok önemli bir durağa daha uğranması gerekmektedir. Bu durak "in-line checking" (dahili kontrol) olarak adlandırılır. Bu durakta fiziksel değerleri incelenerek diskin kalite kontrolü yapılmaktadır. Disk yüzeyini tarayan bir kamera vasıtası ile, diskin okunmasına engel teşkil edecek bir lekenin, yansıtıcı alüminyum tabakada boşluğun, çizik, kir v.b. bir izin var olup olmadığı incelenir. Ayni anda diskin düzgünlüğü, çarpıklığı, kamburluğu gibi diğer fiziksel özellikleri de incelenmektedir. Bütün bu fiziksel özellikleri açısından iyi not alan diskler "good" olarak adlandırılan millere dizilirken, problemli olanlar "bad" olarak adlandırılan millere yerleştirilir. Üretimin herhangi bir aşamasında geçer not alamayan disklerin akıbeti hep aynıdır; plastik kırmaya yarayan granülatörler vasıtası ile kırılır ve hurda polycarbonat isleyen tesislere gönderilir. Bütün bu işlerin tamamen otomatik olarak, "clean room" adıyla adlandırılan, tozdan arındırılmış, sıcaklığı, nem oranı sabitlenmiş bir ortamda yapılır ve 3,2 - 3,6 saniyede tamamlanır.

Dahili kontrol cihazında (scanner) iyi not alan diskler harici bir test cihazında test edilirler. İlk üretilen diskten itibaren üretimin standart dilimlerinden alınan diskler ikinci bir test cihazında incelenirler. Bu test cihazı disklerin elektriksel olarak adlandırılan parametrelerini ölçmekte ve değerlendirmektedir. Diskte kayıtlı bilgileri okunabilirlik açısından değerlendiren bu ikinci kontrol sistemi sayesinde, üretilen disklerin Master ile teknik olarak mümkün olabilecek en üst seviyede birebir aynılığı temin edilmiş olur.

Videolar

DVD Üretimi

DVD Üretimi

Back to Top